Wie is…

Heus!.. het kan? 

Heus!…het kan is ontstaan vanuit mijn naam: Rosemarie Heus en mijn visie: uitgaan van mogelijkheden. Mogelijkheden van de leerling, de leerkracht  de school .

Ik ben sinds 1976 werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht, Remedial Teacher, Intern Begeleider en Ambulant Begeleider. De laatste 7 jaar werk ik als Ambulant begeleider Cluster 3 (leerlingen met lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen) bij  o.a. Reactys, Sterk VO en AB Dienst ZML Utrecht. Ik ben als zelfstandige gericht op Passend Onderwijs, waarin de leerling centraal staat en de leraar er toe doet. Ik ondersteun scholen in de begeleiding aan deze leerlingen.  Ik werk vanuit een samenwerkingsdriehoek van leerling, school en ouders. Uitgaande van
” dit “kind in “deze” omgeving. Soms ligt het het accent op individuele ondersteuning van de leerling, soms bij versterking van de leraar.  Door de veranderingen rondom de invoering van het passend onderwijs ontstond bij mij de behoefte om Heus!.. het kan op te richten. Vanuit mijn visie kan ik passende begeleiding bieden op zowel leerling, leerkracht, ouder en schoolniveau.