Interim IB

De rol van de intern begeleider (IB-er) in een basisschool wordt steeds belangrijker.  Zeker nu met de invoering van Passend Onderwijs is de rol van een interne begeleider van groot belang. Ik ben 10 jaar werkzaam geweest als intern begeleider van een startende school wat inhoudt dat de hele zorgstructuur moest worden opgezet in een steeds veranderende omgeving. Als interim IB-er kan ik door mijn kennis en ervaring coördineren en coachen, structuur aanbrengen.  Ik ben iemand met visie en daadkracht. Door een goede communicatie met de directie en met de leerkracht komen we gezamenlijk tot een goede zorgstructuur binnen de school. Ik heb een veelzijdige werk ervaring , door mijn werk als ambulant begeleider ben ik bewust van de verschillen in zorgbeleid op scholen. Ik heb veel contacten met ouders, directeuren, IBers en externen. Mijn begeleiding is erop gericht  de organisatie te leren het “zelf te doen”.  Ook nu werk ik vanuit passende begeleiding: wat gaat er goed wat kan er anders?

Opdrachten waar men mij voor kan vragen zijn o.a.:

  • het opzetten en implementeren van gewenste veranderingen in de zorgstructuur van de school;
  • het verbeteren van de kwaliteit van groeps- en handelingsplannen;
  • opstellen van een ontwikkelingsperspectief
  • het coachen van leerkrachten op pedagogische en didactisch handelen
  • het ondersteunen of coachen van de zittende IB-er;
  • het coördineren en verder vormgeven van de leerlingenzorg;
  • het invoeren en begeleiding van opbrengstgericht werken;
  • het begeleiden bij inzetten van effectief klassenmanagement.