Co-teaching

Passend onderwijs zal vooral op de werkvloer gestalte moeten krijgen. Co-teaching is een actieve en effectieve vorm van coaching-on-the-job. Co-teaching is een speciale vorm van individuele coaching. Het is één op één coaching, waarbij de coach op de werkplek komt en samen aan de slag gaan. Soms door voordoen/nadoen, soms door directe feedback tijdens de les. De coach analyseert de werksituatie en verbindt dit met de vraag van de leerkracht.   Van een leerkracht wordt verwacht dat hij/zij bewust omgaat met verschillen tussen de leerlingen. Het versterkt de handelingsvaardigheid van leraren.

Het gaat bij Co-teaching niet alleen om het vergroten van kennis, maar vooral om uitbreiding van handelingsvaardigheden van de leraar. De co-teacher speelt hierin een belangrijke rol.  Door het doen, de concrete overdracht van vaardigheden, werkt de leerkracht aan de ontwikkeling van didactische en organisatorische vaardigheden.
De meeste begeleidingsvragen bij Co-teaching liggen op het gebied van klassenmanagement, didactische werkvormen en praktische pedagogische aanpak. Samen worden deze vaardigheden geoefend in de dagelijkse praktijk. Co-teaching is een intensieve collegiale samenwerking tussen de leerkracht en de co-teacher.

Het begeleidingstraject ziet er als volgt uit:

  • Ik inventariseer tijdens de intake de specifieke vragen van de leerkracht
  • Daarna volgt er een observatie in de klassensituatie
  • Samen bereiden we de les voor die  de leerkracht wil geven
  • Na de les is er tijd om direct na te bespreken
  • Er volgen 2 of 3 co-teachingslessen, die per keer worden geëvalueerd
  • Zijn er nieuwe of aansluitende vragen ontstaan bij de leerkracht, dan kunnen er nog 2 á 3 co-teachingslessen worden afgesproken, waarna een eindevaluatie volgt.