Ambulante begeleiding

Als professional in het reguliere onderwijs krijg je te maken met leerlingen die een speciale ondersteuningsbehoefte hebben, zoals een langdurig zieke leerling,  een zeer moeilijk lerend kind, een lichamelijk beperkte leerling,  een kind met gedragsproblemen,
Deze leerling kan met de juiste begeleiding en hulpmiddelen  vaak prima op een gewone school functioneren.

Specialistische ondersteuning is hierbij vaak gewenst of zelfs noodzakelijk.  Hiervoor kan de onderwijskundige ambulante begeleiding van  Heus! …het kan  worden ingeschakeld.

Ik heb specialistische kennis wat betreft het onderwijs aan zieke kinderen en aan kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en ken de consequenties daarvan voor het onderwijs. Ik help  graag om  de onderwijsdeelname van deze leerlingen tot een succes te maken.

Heus!…het kan biedt ondersteuning aan de leraar en adviseert op maat. Welke ondersteuning het meest gewenst is, hangt af van de zorgbehoefte van de leerling en van de school. Samen bepalen we de hulpvraag en mijn inzet.

Door observaties in de klas kan  ik de leerkracht gericht adviseren en/of begeleiden om het  onderwijs voor deze leerling zo passend mogelijk in te vullen. Ik ondersteun  onder meer bij het opstellen van het handelingsplan, begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief.  Door een goed plan te maken komen de onderwijsbehoeften van de leerling  centraal  te staan en worden er oplossingsmogelijkheden aangegeven die de leerling nodig heeft en die passen bij de schoolsituatie en leerkracht.

De ambulante begeleiding verloopt planmatig en in fasen. Na een uitgebreide inventarisatie wordt met alle betrokkenen ( leerling, ouders, school) door Heus!…het kan een begeleidingsovereenkomst opgesteld. Dit kan voor zowel een korte als een langere periode gelden, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte.