Wat doet….

Heus!…het kan?
Ik adviseer en begeleid scholen bij het ontwikkelen en realiseren van passend onderwijs voor kinderen die extra zorg behoeven. Dit gebeurt op drie niveaus binnen de school: kind-, leerkracht- en schoolniveau. Altijd in samenwerking ouders en de leerkracht. Deze samenwerking is van groot belang voor het doen slagen van het proces. Om echt passend onderwijs te kunnen realiseren zijn specifieke vaardigheden van alle direct betrokkenen en een passende onderwijsstructuur noodzakelijk. Dit kan door middel van diverse begeleidings methoden zoals videobegeleiding, coaching on the job / co-teaching of observaties. Daarnaast ondersteun ik bij de invoering van passend onderwijs binnen samenwerkingsverbanden.