Scholen

Er komt de komende tijd erg veel op de scholen af! De invoering van de wet op het Passend Onderwijs zal veel veranderingen teweeg brengen. Het is belangrijk dat het team daar goed op voorbereid is.  Daarnaast is een school een lerende organisatie en zullen er altijd ontwikkelpunten zijn. Naast de individuele coaching van de leerkracht of de leerling (zie kopje leerkracht) kan ik ook interim-IB-taken op mij nemen of de IB-er coachen. Ook kunnen scholen mij vragen om groepsbesprekingen te leiden.