SWV

De Samenwerkingsverbanden(SWV’s ) krijgen een belangrijke rol in het onderwijs. Door de  wet op Passend Onderwijs komt er een verschuiving van gelden en verantwoordelijkheden. Het Samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijsarrangementen.  De besturen van cluster 3 en 4 maken ook deel uit van deze SWV’s. Vanuit mijn functie als Ambulant begeleider cluster 3 heb ik geregeld voor verschillende samenwerkingsverbanden als preventief ambulant begeleider observaties gedaan en adviezen gegeven. Ook ben ik lid van het Zorgadvies team. Ik kan SWV’s ondersteunen bij de arrangementen die er gemaakt worden en die soms expertise behoeven.