Voor wie…

Voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. Zoals de leerkracht, de ouders, de scholen en de Samenwerkingsverbanden.

Onder kopjes staat bij iedere doelgroep wat ik kan bieden. Maar zoals mijn motto is : Passende begeleiding in het onderwijs …..  is alles op maat te maken.