• Wie is…

  Wie is…

  Rosemarie Heus | Begeleider in het onderwijs
 • Voor wie…

  Voor wie…

  Voor leerlingen, ouders, scholen en samenwerkingsverbanden
 • Wat doet…

  Wat doet…

  Ambulante begeleiding, coaching, ondersteuning, interim en meer

Welkom

Heus!… het kan is gericht op goed onderwijs voor iedereen. De naam zegt het al: Het kan!

Ik ga uit van mogelijkheden die er altijd zijn. Bij mij kunnen scholen, leerkrachten en ouders o.a. terecht voor coaching, ambulante begeleiding, interne begeleiding  en ondersteuning bij gesprekken.  Ik bied begeleiding waarbij handelingsgericht– oplossings- en opbrengstgericht werken uitgangspunt is.

Daar waar een leerkracht, een ouder of school begeleiding nodig heeft bij de leerling met een specifiek zorgbehoefte, bij het opzetten van de  zorgstructuur, bij het  veranderen van een proces, bij het implementeren, bij een steuntje in de rug,……. Daarvoor en voor al uw andere vragen gericht op onderwijs kunt u bij mij terecht.